Dne 22.12.2023 je ředitelské volno. V tento den je možné si přihlásit obědy pro děti ZŠ pouze za plnou cenu, vč. režijních nákladů.

7-10 let = 55,- Kč

11-14 let = 66,- Kč

15 a více let = 90,- Kč