Žáci, kteří se účastní distanční výuky mají nárok na dotované obědy ve školní jídelně.

Pokud žák bude chtít v rámci distanční výuky oběd odebrat, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT. Oběd si žáci vyzvednou do jídlonosičů u zadního vchodu do Školní jídelny v době od 11:00 do 11:30 hodin. Stravovat se v prostorách školní jídelny je vlivem vládních opatření zakázáno!